Erdem TAŞKIRAN | 1 Feb 14:08 2011
Picon

qmail den hata mesajı

Arkadaşlar selamlar,

Heryere posta atabiliyorum. Sistemim gayet stabil çalışıyor. MX,Reverse ve SPF kayıtları herşey normal .Fakat aşağıdaki hata mesajında görüldüğü üzere ismi geçen domaine posta atamıyorum. Karşıda büyük bir ihtimalle Exchange var. Qmail de logları kontrol ettim herhangi birşey bulamadım. Bu hatayla karşılaşan varmı? Yardımcı olabilirmisiniz?

Hi. This is the qmail-send program at posta.xxxxxxxxx.com.tr.
I'm afraid I wasn't able to deliver your message to the following addresses.
This is a permanent error; I've given up. Sorry it didn't work out.

<xxxxxxxx <at> omd.com.tr>:
<xxxxxxxx <at> omd.com.tr> Connected to 212.50.46.51 but connection died. Possible duplicate! (#4.4.2)
I'm not going to try again; this message has been in the queue too long.

--- Below this line is a copy of the message.

Saygılar,

 

______________________________________________________________________________________
Erdem TAŞKIRAN

SYSTEM  ADMINISTRATOR

Cumhuriyet Gazetesi    

Tel: 0 (212) 343 72 74-Ext.:544 Fax: 0 (212) 343 72 64

erdem <at> cumhuriyet.com.tr

 

 

Bu elektronik posta ve onunla iletilen bütün dosyalar sadece göndericisi tarafından alması amaçlanan yetkili gerçek ya da tüzel kişinin kullanımı içindir. Eğer söz konusu yetkili alıcı değilseniz bu elektronik postanın içeriğini açıklamanız,kopyalamanız, yönlendirmeniz ve kullanmanız kesinlikle yasaktır ve bu elektronik postayı derhal silmeniz gerekmektedir. Yenigün Basın ve Yayın A.Ş., bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, a lınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve Yenigün Basın ve Yayın A.Ş.'nin görüşlerini yan sıtmayabilir. Bu e-posta bilinen bütün bilgisayar virüslerine karşı taranmıştır. This e-mail and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any dissemination, forwarding, copying or use of any of the information is strictly prohibited, and the e-mail should immediately be deleted. Yenigün Basın ve Yayın A.Ş. makes no warranty as to the accuracy or completeness of any information contained in this message and hereby excludes any liability of any kind for the information contained therein or for the information transmission, reception, storage or use of such in any way w hatsoever.The opinions expressed in this message belong to sender alone and may not necessarily reflect the opinions of Yenigün Basın ve Yayın A.Ş.. This e-mail has be en scanned for all known computer viruses.
<div>
<div>
<p>Arkada&#351;lar selamlar,</p>
<p>Heryere posta atabiliyorum. Sistemim gayet stabil &ccedil;al&#305;&#351;&#305;yor. 
MX,Reverse ve SPF kay&#305;tlar&#305; her&#351;ey normal .Fakat a&#351;a&#287;&#305;daki hata mesaj&#305;nda 
g&ouml;r&uuml;ld&uuml;&#287;&uuml; &uuml;zere ismi ge&ccedil;en domaine posta atam&#305;yorum. Kar&#351;&#305;da b&uuml;y&uuml;k bir ihtimalle 
Exchange var. Qmail de loglar&#305; kontrol ettim herhangi bir&#351;ey bulamad&#305;m. Bu 
hatayla kar&#351;&#305;la&#351;an varm&#305;? Yard&#305;mc&#305; olabilirmisiniz?</p>
<p>Hi. This is the qmail-send program at posta.xxxxxxxxx.com.tr.<br>I'm afraid I 
wasn't able to deliver your message to the following addresses.<br>This is a 
permanent error; I've given up. Sorry it didn't work out.<br><br>&lt;<a href="mailto:xxxxxxxx <at> omd.com.tr">xxxxxxxx <at> omd.com.tr</a>&gt;:<br>&lt;<a href="mailto:xxxxxxxx <at> omd.com.tr">xxxxxxxx <at> omd.com.tr</a>&gt; Connected to 
212.50.46.51 but connection died. Possible duplicate! (#4.4.2)<br>I'm not going 
to try again; this message has been in the queue too long.<br><br>--- Below this 
line is a copy of the message.<br></p>
<p>Sayg&#305;lar,</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<div>
<div>
<div>
<p>
______________________________________________________________________________________<br>Erdem 
TA&#350;KIRAN<div>
<span lang="tr">SYSTEM 
&nbsp;</span>ADMINISTRATOR</div><p>
<div>Cumhuriyet Gazetesi &nbsp;&nbsp;&nbsp; 
</div><p><a href="http://www.cumhuriyet.com.tr/">
<div>www.cumhuriyet.com.tr 
</div></a></p>
<p>
Tel: 0 (212) 343 72 
74-Ext.:544
Fax: 0 (212) 343 72 
64</p></p>
<p>
<a href="mailto:erdem <at> cumhuriyet.com.tr">erdem <at> cumhuriyet.com.tr</a></p>
<p>&nbsp;</p></p>
</div>
</div>
<blockquote dir="ltr">&nbsp;</blockquote>
</div>
<br><span>
Bu elektronik posta ve onunla iletilen b&uuml;t&uuml;n dosyalar sadece g&ouml;ndericisi taraf&#305;ndan almas&#305; ama&ccedil;lanan yetkili
ger&ccedil;ek ya da t&uuml;zel ki&#351;inin kullan&#305;m&#305; i&ccedil;indir. E&#287;er s&ouml;z konusu yetkili al&#305;c&#305; de&#287;ilseniz bu elektronik postan&#305;n i&ccedil;eri&#287;ini
a&ccedil;&#305;klaman&#305;z,kopyalaman&#305;z, y&ouml;nlendirmeniz ve kullanman&#305;z kesinlikle yasakt&#305;r ve bu elektronik postay&#305; derhal silmeniz
gerekmektedir. Yenig&uuml;n Bas&#305;n ve Yay&#305;n A.&#350;., bu mesaj&#305;n i&ccedil;erdi&#287;i bilgilerin do&#287;rulu&#287;u veya eksiksiz oldu&#287;u konusunda herhangi
bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne &#351;ekilde olursa olsun i&ccedil;eri&#287;inden, iletilmesinden, a
 l&#305;nmas&#305;ndan ve
saklanmas&#305;ndan sorumlu de&#287;ildir. Bu mesajdaki g&ouml;r&uuml;&#351;ler yaln&#305;zca g&ouml;nderen ki&#351;iye aittir ve Yenig&uuml;n Bas&#305;n ve Yay&#305;n A.&#350;.'nin
g&ouml;r&uuml;&#351;lerini yan
 s&#305;tmayabilir.

Bu e-posta bilinen b&uuml;t&uuml;n bilgisayar vir&uuml;slerine kar&#351;&#305; taranm&#305;&#351;t&#305;r.

This e-mail and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to
whom they are addressed. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any dissemination, forwarding,
copying or use of any of the information is strictly prohibited, and the e-mail should immediately be deleted.

Yenig&uuml;n Bas&#305;n ve Yay&#305;n A.&#350;. makes no warranty as to the accuracy or completeness of any information contained in this message
and hereby excludes any liability of any kind for the information contained therein or for the information transmission,
reception, storage or use of such in any way w
 hatsoever.The opinions expressed in this message belong to sender alone and may
not necessarily reflect the opinions of  Yenig&uuml;n Bas&#305;n ve Yay&#305;n A.&#350;..

This e-mail has be
 en scanned for all known computer viruses. <br></span>
</div>
Levent ERSOY - Alantron | 1 Feb 14:37 2011

Re: qmail den hata mesajı

Karsı sunucunun smtp kuyruğu cok uzun :) ... sunucu adminine mesaj atabilirsin.
 
 
Alantron'u tercih ettiginiz icin tesekkur ederiz.
 
Saygilar,
 
Super Admin4,Alantron
Alantron Destek
Tel: +90.216.444-1625
Fks:+90.262.341-4346
https://www.alantron.com
----- Original Message -----
Sent: Tuesday, February 01, 2011 3:08 PM
Subject: [Linux-sunucu] qmail den hata mesajı

Arkadaşlar selamlar,

Heryere posta atabiliyorum. Sistemim gayet stabil çalışıyor. MX,Reverse ve SPF kayıtları herşey normal .Fakat aşağıdaki hata mesajında görüldüğü üzere ismi geçen domaine posta atamıyorum. Karşıda büyük bir ihtimalle Exchange var. Qmail de logları kontrol ettim herhangi birşey bulamadım. Bu hatayla karşılaşan varmı? Yardımcı olabilirmisiniz?

Hi. This is the qmail-send program at posta.xxxxxxxxx.com.tr.
I'm afraid I wasn't able to deliver your message to the following addresses.
This is a permanent error; I've given up. Sorry it didn't work out.

<xxxxxxxx <at> omd.com.tr>:
<xxxxxxxx <at> omd.com.tr> Connected to 212.50.46.51 but connection died. Possible duplicate! (#4.4.2)
I'm not going to try again; this message has been in the queue too long.

--- Below this line is a copy of the message.

Saygılar,

 

______________________________________________________________________________________
Erdem TAŞKIRAN

SYSTEM  ADMINISTRATOR

Cumhuriyet Gazetesi    

Tel: 0 (212) 343 72 74-Ext.:544 Fax: 0 (212) 343 72 64

erdem <at> cumhuriyet.com.tr

 

 

Bu elektronik posta ve onunla iletilen bütün dosyalar sadece göndericisi tarafından alması amaçlanan yetkili gerçek ya da tüzel kişinin kullanımı içindir. Eğer söz konusu yetkili alıcı değilseniz bu elektronik postanın içeriğini açıklamanız,kopyalamanız, yönlendirmeniz ve kullanmanız kesinlikle yasaktır ve bu elektronik postayı derhal silmeniz gerekmektedir. Yenigün Basın ve Yayın A.Ş., bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve Yenigün Basın ve Yayın A.Ş.'nin görüşlerini yan sıtmayabilir. Bu e-posta bilinen bütün bilgisayar virüslerine karşı taranmıştır. This e-mail and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any dissemination, forwarding, copying or use of any of the information is strictly prohibited, and the e-mail should immediately be deleted. Yenigün Basın ve Yayın A.Ş. makes no warranty as to the accuracy or completeness of any information contained in this message and hereby excludes any liability of any kind for the information contained therein or for the information transmission, reception, storage or use of such in any way whatsoever.The opinions expressed in this message belong to sender alone and may not necessarily reflect the opinions of Yenigün Basın ve Yayın A.Ş.. This e-mail has be en scanned for all known computer viruses.

_______________________________________________
Linux-sunucu E-Posta Listesi
Linux-sunucu <at> liste.linux.org.tr

Liste kurallarını http://liste.linux.org.tr/kurallar.php  bağlantısından okuyabilirsiniz;

Bu Listede neden bulunduğunuzu bilmiyorsanız veya artık bu listeden gelen e-postaları almak istemiyorsanız aşağıdaki bağlantı adresini kullanarak 1 dakika içinde üyeliğinizi sonlandırabilirsiniz.
https://liste.linux.org.tr/mailman/listinfo/linux-sunucu
<div>
<div>Kars&#305; sunucunun smtp kuyru&#287;u cok uzun :) ... sunucu 
adminine mesaj atabilirsin.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Alantron'u tercih ettiginiz icin tesekkur ederiz.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Saygilar,</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Super Admin4,Alantron <br>Alantron Destek<br>Tel: 
+90.216.444-1625<br>Fks:+90.262.341-4346<br><a href="https://www.alantron.com">https://www.alantron.com</a>
</div>
<blockquote>
 <div>----- Original Message ----- </div>
 <div>From: 
 <a title="erdem <at> cumhuriyet.com.tr" href="mailto:erdem <at> cumhuriyet.com.tr">Erdem 
 TA&#350;KIRAN</a> </div>
 <div>To: <a title="linux-sunucu <at> postaci.linux.org.tr" href="mailto:linux-sunucu <at> postaci.linux.org.tr">linux-sunucu <at> postaci.linux.org.tr</a> 
 </div>
 <div>Sent: Tuesday, February 01, 2011 3:08 
 PM</div>
 <div>Subject: [Linux-sunucu] qmail den hata 
 mesaj&#305;</div>
 <div><br></div>
 <div>
 <p>Arkada&#351;lar selamlar,</p>
 <p>Heryere posta atabiliyorum. Sistemim gayet stabil 
 &ccedil;al&#305;&#351;&#305;yor. MX,Reverse ve SPF kay&#305;tlar&#305; her&#351;ey normal .Fakat a&#351;a&#287;&#305;daki hata 
 mesaj&#305;nda g&ouml;r&uuml;ld&uuml;&#287;&uuml; &uuml;zere ismi ge&ccedil;en domaine posta atam&#305;yorum. Kar&#351;&#305;da b&uuml;y&uuml;k 
 bir ihtimalle Exchange var. Qmail de loglar&#305; kontrol ettim herhangi bir&#351;ey 
 bulamad&#305;m. Bu hatayla kar&#351;&#305;la&#351;an varm&#305;? Yard&#305;mc&#305; olabilirmisiniz?</p>
 <p>Hi. This is the qmail-send program at posta.xxxxxxxxx.com.tr.<br>I'm afraid 
 I wasn't able to deliver your message to the following addresses.<br>This is a 
 permanent error; I've given up. Sorry it didn't work out.<br><br>&lt;<a href="mailto:xxxxxxxx <at> omd.com.tr">xxxxxxxx <at> omd.com.tr</a>&gt;:<br>&lt;<a href="mailto:xxxxxxxx <at> omd.com.tr">xxxxxxxx <at> omd.com.tr</a>&gt; Connected to 
 212.50.46.51 but connection died. Possible duplicate! (#4.4.2)<br>I'm not 
 going to try again; this message has been in the queue too long.<br><br>--- 
 Below this line is a copy of the message.<br></p>
 <p>Sayg&#305;lar,</p>
 <p>&nbsp;</p>
</div>
 <div>
 <div>
 <div>
 <p>
 ______________________________________________________________________________________<br>Erdem 
 TA&#350;KIRAN<div>
<span lang="tr">SYSTEM 
 &nbsp;</span>ADMINISTRATOR</div><p>
 <div>Cumhuriyet Gazetesi &nbsp;&nbsp;&nbsp; 
 </div><p><a href="http://www.cumhuriyet.com.tr/">
 <div>www.cumhuriyet.com.tr 
 </div></a></p>
 <p>
 Tel: 0 (212) 343 72 
 74-Ext.:544
 Fax: 0 (212) 343 72 
 64</p></p>
 <p>
 <a href="mailto:erdem <at> cumhuriyet.com.tr">erdem <at> cumhuriyet.com.tr</a></p>
 <p>&nbsp;</p></p>
</div>
</div>
 <blockquote dir="ltr">&nbsp;</blockquote>
</div>
<br><span>Bu 
 elektronik posta ve onunla iletilen b&uuml;t&uuml;n dosyalar sadece g&ouml;ndericisi 
 taraf&#305;ndan almas&#305; ama&ccedil;lanan yetkili ger&ccedil;ek ya da t&uuml;zel ki&#351;inin kullan&#305;m&#305; 
 i&ccedil;indir. E&#287;er s&ouml;z konusu yetkili al&#305;c&#305; de&#287;ilseniz bu elektronik postan&#305;n 
 i&ccedil;eri&#287;ini a&ccedil;&#305;klaman&#305;z,kopyalaman&#305;z, y&ouml;nlendirmeniz ve kullanman&#305;z kesinlikle 
 yasakt&#305;r ve bu elektronik postay&#305; derhal silmeniz gerekmektedir. Yenig&uuml;n Bas&#305;n 
 ve Yay&#305;n A.&#350;., bu mesaj&#305;n i&ccedil;erdi&#287;i bilgilerin do&#287;rulu&#287;u veya eksiksiz oldu&#287;u 
 konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne 
 &#351;ekilde olursa olsun i&ccedil;eri&#287;inden, iletilmesinden, al&#305;nmas&#305;ndan ve 
 saklanmas&#305;ndan sorumlu de&#287;ildir. Bu mesajdaki g&ouml;r&uuml;&#351;ler yaln&#305;zca g&ouml;nderen 
 ki&#351;iye aittir ve Yenig&uuml;n Bas&#305;n ve Yay&#305;n A.&#350;.'nin g&ouml;r&uuml;&#351;lerini yan s&#305;tmayabilir. 
 Bu e-posta bilinen b&uuml;t&uuml;n bilgisayar vir&uuml;slerine kar&#351;&#305; taranm&#305;&#351;t&#305;r. 

 This e-mail and any files transmitted with it are confidential and intended 
 solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If 
 you are not the intended recipient you are hereby notified that any 
 dissemination, forwarding, copying or use of any of the information is 
 strictly prohibited, and the e-mail should immediately be deleted. Yenig&uuml;n 
 Bas&#305;n ve Yay&#305;n A.&#350;. makes no warranty as to the accuracy or completeness of 
 any information contained in this message and hereby excludes any liability of 
 any kind for the information contained therein or for the information 
 transmission, reception, storage or use of such in any way whatsoever.The 
 opinions expressed in this message belong to sender alone and may not 
 necessarily reflect the opinions of Yenig&uuml;n Bas&#305;n ve Yay&#305;n A.&#350;.. This e-mail 
 has be en scanned for all known computer viruses. 
 <br><p>
 </p>
<p></p>_______________________________________________<br>Linux-sunucu E-Posta 
 Listesi<br>Linux-sunucu <at> liste.linux.org.tr<br><br>Liste kurallar&#305;n&#305; 
 http://liste.linux.org.tr/kurallar.php&nbsp; ba&#287;lant&#305;s&#305;ndan 
 okuyabilirsiniz;<br><br>Bu Listede neden bulundu&#287;unuzu bilmiyorsan&#305;z veya 
 art&#305;k bu listeden gelen e-postalar&#305; almak istemiyorsan&#305;z a&#351;a&#287;&#305;daki ba&#287;lant&#305; 
 adresini kullanarak 1 dakika i&ccedil;inde &uuml;yeli&#287;inizi 
 sonland&#305;rabilirsiniz.<br>https://liste.linux.org.tr/mailman/listinfo/linux-sunucu<br></span>
</blockquote>
</div>
Eray Aslan | 1 Feb 17:46 2011
Picon

Re: qmail den hata mesajı

>   <xxxxxxxx <at> omd.com.tr <mailto:xxxxxxxx <at> omd.com.tr>>:
>   <xxxxxxxx <at> omd.com.tr <mailto:xxxxxxxx <at> omd.com.tr>> Connected to
>   212.50.46.51 but connection died. Possible duplicate! (#4.4.2)
>   I'm not going to try again; this message has been in the queue too
long.

On 2011-02-01 3:37 PM, Levent ERSOY - Alantron wrote:
> Karsı sunucunun smtp kuyruğu cok uzun :) ... sunucu adminine mesaj
> atabilirsin.

Yukaridaki hatadan bu sonucu cikaramazsiniz.

Top-post etmeyin.

--

-- 
Eray Aslan
Developer, Gentoo Linux    eras <at> gentoo.org
Ismail YENIGUL | 1 Feb 21:51 2011
Picon

Re: qmail den hata mesajı

Merhabalar,

Mail gönderdiğiniz IP adresi ise aşağıdaki sitedeki istatistiklere göre bazı karalistelerdesiniz.(Bazıları sahte kara liste, dikkate almayın)

http://multirbl.valli.org/lookup/93.192.103.59.html Özellikle de spamhaus olanı dikkate almanızı tavsiye ederim.
http://www.spamhaus.org/query/bl?ip=93.192.103.59

Sorunun genel sebebi data komutunu gönderdikten sonra bağlantının kopmasıdır. Bunun sebebi karşı tarafta çalışan bir IPS olabilir.
Her ihtimale karşı control/timeoutremote değerini artırmakta fayda var. concurrenyremote değeriniz çok yüksek( > 400) ise bu değeri düşürmekte işe yarayabilir.
http://copilotco.com/mail-archives/qmail.2005/msg06545.html

Daha net bir tespit için bu IP'ye giden bağlantılar için tcpdump çıktısı alıp wireshark ile incelemek gerekir.Tuesday, February 1, 2011, 3:08:18 PM, you wrote:


Arkadaşlar selamlar,
Heryere posta atabiliyorum. Sistemim gayet stabil çalışıyor. MX,Reverse ve SPF kayıtları herşey normal .Fakat aşağıdaki hata mesajında görüldüğü üzere ismi geçen domaine posta atamıyorum. Karşıda büyük bir ihtimalle Exchange var. Qmail de logları kontrol ettim herhangi birşey bulamadım. Bu hatayla karşılaşan varmı? Yardımcı olabilirmisiniz?
Hi. This is the qmail-send program at posta.xxxxxxxxx.com.tr.
I'm afraid I wasn't able to deliver your message to the following addresses.
This is a permanent error; I've given up. Sorry it didn't work out.

<xxxxxxxx <at> omd.com.tr>:
<xxxxxxxx <at> omd.com.tr> Connected to 212.50.46.51 but connection died. Possible duplicate! (#4.4.2)
I'm not going to try again; this message has been in the queue too long.

--- Below this line is a copy of the message.
Saygılar,
 
______________________________________________________________________________________
Erdem TAŞKIRAN 
SYSTEM  ADMINISTRATOR
Cumhuriyet Gazetesi     
www.cumhuriyet.com.tr 
Tel: 0 (212) 343 72 74-Ext.:544 Fax: 0 (212) 343 72 64
erdem <at> cumhuriyet.com.tr
 
 
Bu elektronik posta ve onunla iletilen bütün dosyalar sadece göndericisi tarafından alması amaçlanan yetkili gerçek ya da tüzel kişinin kullanımı içindir. Eğer söz konusu yetkili alıcı değilseniz bu elektronik postanın içeriğini açıklamanız,kopyalamanız, yönlendirmeniz ve kullanmanız kesinlikle yasaktır ve bu elektronik postayı derhal silmeniz gerekmektedir. Yenigün Basın ve Yayın A.Ş., bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve Yenigün Basın ve Yayın A.Ş.'nin görüşlerini yan sıtmayabilir. Bu e-posta bilinen bütün bilgisayar virüslerine karşı taranmıştır. 
This e-mail and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any dissemination, forwarding, copying or use of any of the information is strictly prohibited, and the e-mail should immediately be deleted. Yenigün Basın ve Yayın A.Ş. makes no warranty as to the accuracy or completeness of any information contained in this message and hereby excludes any liability of any kind for the information contained therein or for the information transmission, reception, storage or use of such in any way whatsoever.The opinions expressed in this message belong to sender alone and may not necessarily reflect the opinions of Yenigün Basın ve Yayın A.Ş.. This e-mail has be en scanned for all known computer viruses. 
<div>
<span>Merhabalar,<br><br>
Mail g&ouml;nderdi&#287;iniz IP adresi ise a&#351;a&#287;&#305;daki sitedeki istatistiklere g&ouml;re baz&#305; karalistelerdesiniz.(Baz&#305;lar&#305; sahte kara liste, dikkate almay&#305;n)<br><a href="http://www.spamhaus.org/query/bl?ip=93.192.103.59"></a><br><a href="http://multirbl.valli.org/lookup/93.192.103.59.html">http://multirbl.valli.org/lookup/93.192.103.59.html</a>&nbsp;&Ouml;zellikle de spamhaus olan&#305; dikkate alman&#305;z&#305; tavsiye ederim.<br><a href="http://www.spamhaus.org/query/bl?ip=93.192.103.59">http://www.spamhaus.org/query/bl?ip=93.192.103.59</a><br><br>
Sorunun genel sebebi data komutunu g&ouml;nderdikten sonra ba&#287;lant&#305;n&#305;n kopmas&#305;d&#305;r. Bunun sebebi kar&#351;&#305; tarafta &ccedil;al&#305;&#351;an bir IPS olabilir.<br>
Her ihtimale kar&#351;&#305; control/timeoutremote de&#287;erini art&#305;rmakta fayda var. concurrenyremote de&#287;eriniz &ccedil;ok y&uuml;ksek( &gt; 400) ise bu de&#287;eri d&uuml;&#351;&uuml;rmekte i&#351;e yarayabilir.<br><a href="http://copilotco.com/mail-archives/qmail.2005/msg06545.html">http://copilotco.com/mail-archives/qmail.2005/msg06545.html</a><br><br>
Daha net bir tespit i&ccedil;in bu IP'ye giden ba&#287;lant&#305;lar i&ccedil;in tcpdump &ccedil;&#305;kt&#305;s&#305; al&#305;p wireshark ile incelemek gerekir.<br><br><br><br><span>Tuesday, February 1, 2011, 3:08:18 PM, you wrote:<br><br><a name="Marquee1%20"></a>
</span></span><table bgcolor="#ffffff"><tr>
<td width="13" bgcolor="#0000ff"><br></td>
<td width="1170"><span>Arkada&#351;lar selamlar,<br>
Heryere posta atabiliyorum. Sistemim gayet stabil &ccedil;al&#305;&#351;&#305;yor. MX,Reverse ve SPF kay&#305;tlar&#305; her&#351;ey normal .Fakat a&#351;a&#287;&#305;daki hata mesaj&#305;nda g&ouml;r&uuml;ld&uuml;&#287;&uuml; &uuml;zere ismi ge&ccedil;en domaine posta atam&#305;yorum. Kar&#351;&#305;da b&uuml;y&uuml;k bir ihtimalle Exchange var. Qmail de loglar&#305; kontrol ettim herhangi bir&#351;ey bulamad&#305;m. Bu hatayla kar&#351;&#305;la&#351;an varm&#305;? Yard&#305;mc&#305; olabilirmisiniz?<br><span>Hi. This is the qmail-send program at posta.xxxxxxxxx.com.tr.<br>
I'm afraid I wasn't able to deliver your message to the following addresses.<br>
This is a permanent error; I've given up. Sorry it didn't work out.<br><br>
&lt;<a href="mailto:xxxxxxxx <at> omd.com.tr">xxxxxxxx <at> omd.com.tr</a>&gt;:<br>
&lt;<a href="mailto:xxxxxxxx <at> omd.com.tr">xxxxxxxx <at> omd.com.tr</a>&gt; Connected to 212.50.46.51 but connection died. Possible duplicate! (#4.4.2)<br>
I'm not going to try again; this message has been in the queue too long.<br><br>
--- Below this line is a copy of the message.<br><span>Sayg&#305;lar,<br><span>&nbsp;<br><span>______________________________________________________________________________________<br><span>Erdem TA&#350;KIRAN<span>&nbsp;<br><span>SYSTEM &nbsp;<span>ADMINISTRATOR<br><span>Cumhuriyet Gazetesi&nbsp;<span>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<br><a href="http://www.cumhuriyet.com.tr/">www.cumhuriyet.com.tr&nbsp;</a><br><span>Tel: 0 (212) 343 72 74-Ext.:544<span>&nbsp;<span>Fax: 0 (212) 343 72 64<br><a href="mailto:erdem <at> cumhuriyet.com.tr">erdem <at> cumhuriyet.com.tr</a><br></span></span></span></span></span></span><span>&nbsp;<br><span>&nbsp;</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></td>
</tr></table>
<span>Bu elektronik posta ve onunla iletilen b&uuml;t&uuml;n dosyalar sadece g&ouml;ndericisi taraf&#305;ndan almas&#305; ama&ccedil;lanan yetkili ger&ccedil;ek ya da t&uuml;zel ki&#351;inin kullan&#305;m&#305; i&ccedil;indir. E&#287;er s&ouml;z konusu yetkili al&#305;c&#305; de&#287;ilseniz bu elektronik postan&#305;n i&ccedil;eri&#287;ini a&ccedil;&#305;klaman&#305;z,kopyalaman&#305;z, y&ouml;nlendirmeniz ve kullanman&#305;z kesinlikle yasakt&#305;r ve bu elektronik postay&#305; derhal silmeniz gerekmektedir. Yenig&uuml;n Bas&#305;n ve Yay&#305;n A.&#350;., bu mesaj&#305;n i&ccedil;erdi&#287;i bilgilerin do&#287;rulu&#287;u veya eksiksiz oldu&#287;u konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne &#351;ekilde olursa olsun i&ccedil;eri&#287;inden, iletilmesinden, al&#305;nmas&#305;ndan ve saklanmas&#305;ndan sorumlu de&#287;ildir. Bu mesajdaki g&ouml;r&uuml;&#351;ler yaln&#305;zca g&ouml;nderen ki&#351;iye aittir ve Yenig&uuml;n Bas&#305;n ve Yay&#305;n A.&#350;.'nin g&ouml;r&uuml;&#351;lerini yan s&#305;tmayabilir. Bu e-posta bilinen b&uuml;t&uuml;n bilgisayar vir&uuml;slerine kar&#351;&#305; taranm&#305;&#351;t&#305;r.&nbsp;<br>This e-mail and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any dissemination, forwarding, copying or use of any of the information is strictly prohibited, and the e-mail should immediately be deleted. Yenig&uuml;n Bas&#305;n ve Yay&#305;n A.&#350;. makes no warranty as to the accuracy or completeness of any information contained in this message and hereby excludes any liability of any kind for the information contained therein or for the information transmission, reception, storage or use of such in any way whatsoever.The opinions expressed in this message belong to sender alone and may not necessarily reflect the opinions of Yenig&uuml;n Bas&#305;n ve Yay&#305;n A.&#350;.. This e-mail has be en scanned for all known computer viruses.&nbsp;<br><br><br><br><br></span>
</div>
Ismail YENIGUL | 1 Feb 22:01 2011
Picon

Re: qmail den hata mesajı

Tekrar merhaba,

IP adresinin başındaki 1'i yanlışlıkla silmişim.
Aşağıdaki mailde kara liste kısımlarını gözardı edebilirsiniz.


Tuesday, February 1, 2011, 10:51:50 PM, you wrote:


Merhabalar,

Mail gönderdiğiniz IP adresi ise aşağıdaki sitedeki istatistiklere göre bazı karalistelerdesiniz.(Bazıları sahte kara liste, dikkate almayın)

http://multirbl.valli.org/lookup/93.192.103.59.html Özellikle de spamhaus olanı dikkate almanızı tavsiye ederim.
http://www.spamhaus.org/query/bl?ip=93.192.103.59

Sorunun genel sebebi data komutunu gönderdikten sonra bağlantının kopmasıdır. Bunun sebebi karşı tarafta çalışan bir IPS olabilir.
Her ihtimale karşı control/timeoutremote değerini artırmakta fayda var. concurrenyremote değeriniz çok yüksek( > 400) ise bu değeri düşürmekte işe yarayabilir.
http://copilotco.com/mail-archives/qmail.2005/msg06545.html

Daha net bir tespit için bu IP'ye giden bağlantılar için tcpdump çıktısı alıp wireshark ile incelemek gerekir.Tuesday, February 1, 2011, 3:08:18 PM, you wrote:


Arkadaşlar selamlar,
Heryere posta atabiliyorum. Sistemim gayet stabil çalışıyor. MX,Reverse ve SPF kayıtları herşey normal .Fakat aşağıdaki hata mesajında görüldüğü üzere ismi geçen domaine posta atamıyorum. Karşıda büyük bir ihtimalle Exchange var. Qmail de logları kontrol ettim herhangi birşey bulamadım. Bu hatayla karşılaşan varmı? Yardımcı olabilirmisiniz?
Hi. This is the qmail-send program at posta.xxxxxxxxx.com.tr.
I'm afraid I wasn't able to deliver your message to the following addresses.
This is a permanent error; I've given up. Sorry it didn't work out.

<xxxxxxxx <at> omd.com.tr>:
<xxxxxxxx <at> omd.com.tr> Connected to 212.50.46.51 but connection died. Possible duplicate! (#4.4.2)
I'm not going to try again; this message has been in the queue too long.

--- Below this line is a copy of the message.
Saygılar,
 
______________________________________________________________________________________
Erdem TAŞKIRAN 
SYSTEM  ADMINISTRATOR
Cumhuriyet Gazetesi     
www.cumhuriyet.com.tr 
Tel: 0 (212) 343 72 74-Ext.:544 Fax: 0 (212) 343 72 64
erdem <at> cumhuriyet.com.tr
 
 
Bu elektronik posta ve onunla iletilen bütün dosyalar sadece göndericisi tarafından alması amaçlanan yetkili gerçek ya da tüzel kişinin kullanımı içindir. Eğer söz konusu yetkili alıcı değilseniz bu elektronik postanın içeriğini açıklamanız,kopyalamanız, yönlendirmeniz ve kullanmanız kesinlikle yasaktır ve bu elektronik postayı derhal silmeniz gerekmektedir. Yenigün Basın ve Yayın A.Ş., bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve Yenigün Basın ve Yayın A.Ş.'nin görüşlerini yan sıtmayabilir. Bu e-posta bilinen bütün bilgisayar virüslerine karşı taranmıştır. 
This e-mail and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any dissemination, forwarding, copying or use of any of the information is strictly prohibited, and the e-mail should immediately be deleted. Yenigün Basın ve Yayın A.Ş. makes no warranty as to the accuracy or completeness of any information contained in this message and hereby excludes any liability of any kind for the information contained therein or for the information transmission, reception, storage or use of such in any way whatsoever.The opinions expressed in this message belong to sender alone and may not necessarily reflect the opinions of Yenigün Basın ve Yayın A.Ş.. This e-mail has be en scanned for all known computer viruses. 
-- 
Best regards,
 Ismail                            mailto:ismail <at> yenigul.net
<div>
<span>Tekrar merhaba,<br><br>
IP adresinin ba&#351;&#305;ndaki 1'i yanl&#305;&#351;l&#305;kla silmi&#351;im.<br>
A&#351;a&#287;&#305;daki mailde kara liste k&#305;s&#305;mlar&#305;n&#305; g&ouml;zard&#305; edebilirsiniz.<br><br><br><span>Tuesday, February 1, 2011, 10:51:50 PM, you wrote:<br><br></span></span><table><tr>
<td width="10" bgcolor="#0000ff"><br></td>
<td width="1189">
<span>Merhabalar,<br><br>
Mail g&ouml;nderdi&#287;iniz IP adresi ise a&#351;a&#287;&#305;daki sitedeki istatistiklere g&ouml;re baz&#305; karalistelerdesiniz.(Baz&#305;lar&#305; sahte kara liste, dikkate almay&#305;n)<br><br><a href="http://multirbl.valli.org/lookup/93.192.103.59.html">http://multirbl.valli.org/lookup/93.192.103.59.html</a>&nbsp;&Ouml;zellikle de spamhaus olan&#305; dikkate alman&#305;z&#305; tavsiye ederim.<br><a href="http://www.spamhaus.org/query/bl?ip=93.192.103.59">http://www.spamhaus.org/query/bl?ip=93.192.103.59</a><br><br>
Sorunun genel sebebi data komutunu g&ouml;nderdikten sonra ba&#287;lant&#305;n&#305;n kopmas&#305;d&#305;r. Bunun sebebi kar&#351;&#305; tarafta &ccedil;al&#305;&#351;an bir IPS olabilir.<br>
Her ihtimale kar&#351;&#305; control/timeoutremote de&#287;erini art&#305;rmakta fayda var. concurrenyremote de&#287;eriniz &ccedil;ok y&uuml;ksek( &gt; 400) ise bu de&#287;eri d&uuml;&#351;&uuml;rmekte i&#351;e yarayabilir.<br><a href="http://copilotco.com/mail-archives/qmail.2005/msg06545.html">http://copilotco.com/mail-archives/qmail.2005/msg06545.html</a><br><br>
Daha net bir tespit i&ccedil;in bu IP'ye giden ba&#287;lant&#305;lar i&ccedil;in tcpdump &ccedil;&#305;kt&#305;s&#305; al&#305;p wireshark ile incelemek gerekir.<br><br><br><br><span>Tuesday, February 1, 2011, 3:08:18 PM, you wrote:<br><br></span></span><table bgcolor="#ffffff"><tr>
<td width="13" bgcolor="#0000ff"><br></td>
<td width="1170"><span>Arkada&#351;lar selamlar,<br>
Heryere posta atabiliyorum. Sistemim gayet stabil &ccedil;al&#305;&#351;&#305;yor. MX,Reverse ve SPF kay&#305;tlar&#305; her&#351;ey normal .Fakat a&#351;a&#287;&#305;daki hata mesaj&#305;nda g&ouml;r&uuml;ld&uuml;&#287;&uuml; &uuml;zere ismi ge&ccedil;en domaine posta atam&#305;yorum. Kar&#351;&#305;da b&uuml;y&uuml;k bir ihtimalle Exchange var. Qmail de loglar&#305; kontrol ettim herhangi bir&#351;ey bulamad&#305;m. Bu hatayla kar&#351;&#305;la&#351;an varm&#305;? Yard&#305;mc&#305; olabilirmisiniz?<br><span>Hi. This is the qmail-send program at posta.xxxxxxxxx.com.tr.<br>
I'm afraid I wasn't able to deliver your message to the following addresses.<br>
This is a permanent error; I've given up. Sorry it didn't work out.<br><br>
&lt;<a href="mailto:xxxxxxxx <at> omd.com.tr">xxxxxxxx <at> omd.com.tr</a>&gt;:<br>
&lt;<a href="mailto:xxxxxxxx <at> omd.com.tr">xxxxxxxx <at> omd.com.tr</a>&gt; Connected to 212.50.46.51 but connection died. Possible duplicate! (#4.4.2)<br>
I'm not going to try again; this message has been in the queue too long.<br><br>
--- Below this line is a copy of the message.<br><span>Sayg&#305;lar,<br><span>&nbsp;<br><span>______________________________________________________________________________________<br><span>Erdem TA&#350;KIRAN<span>&nbsp;<br><span>SYSTEM &nbsp;<span>ADMINISTRATOR<br><span>Cumhuriyet Gazetesi&nbsp;<span>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<br><a href="http://www.cumhuriyet.com.tr/">www.cumhuriyet.com.tr&nbsp;</a><br><span>Tel: 0 (212) 343 72 74-Ext.:544<span>&nbsp;<span>Fax: 0 (212) 343 72 64<br><a href="mailto:erdem <at> cumhuriyet.com.tr">erdem <at> cumhuriyet.com.tr</a><br></span></span></span></span></span></span><span>&nbsp;<br><span>&nbsp;</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></td>
</tr></table>
<span>Bu elektronik posta ve onunla iletilen b&uuml;t&uuml;n dosyalar sadece g&ouml;ndericisi taraf&#305;ndan almas&#305; ama&ccedil;lanan yetkili ger&ccedil;ek ya da t&uuml;zel ki&#351;inin kullan&#305;m&#305; i&ccedil;indir. E&#287;er s&ouml;z konusu yetkili al&#305;c&#305; de&#287;ilseniz bu elektronik postan&#305;n i&ccedil;eri&#287;ini a&ccedil;&#305;klaman&#305;z,kopyalaman&#305;z, y&ouml;nlendirmeniz ve kullanman&#305;z kesinlikle yasakt&#305;r ve bu elektronik postay&#305; derhal silmeniz gerekmektedir. Yenig&uuml;n Bas&#305;n ve Yay&#305;n A.&#350;., bu mesaj&#305;n i&ccedil;erdi&#287;i bilgilerin do&#287;rulu&#287;u veya eksiksiz oldu&#287;u konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne &#351;ekilde olursa olsun i&ccedil;eri&#287;inden, iletilmesinden, al&#305;nmas&#305;ndan ve saklanmas&#305;ndan sorumlu de&#287;ildir. Bu mesajdaki g&ouml;r&uuml;&#351;ler yaln&#305;zca g&ouml;nderen ki&#351;iye aittir ve Yenig&uuml;n Bas&#305;n ve Yay&#305;n A.&#350;.'nin g&ouml;r&uuml;&#351;lerini yan s&#305;tmayabilir. Bu e-posta bilinen b&uuml;t&uuml;n bilgisayar vir&uuml;slerine kar&#351;&#305; taranm&#305;&#351;t&#305;r.&nbsp;<br>This e-mail and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any dissemination, forwarding, copying or use of any of the information is strictly prohibited, and the e-mail should immediately be deleted. Yenig&uuml;n Bas&#305;n ve Yay&#305;n A.&#350;. makes no warranty as to the accuracy or completeness of any information contained in this message and hereby excludes any liability of any kind for the information contained therein or for the information transmission, reception, storage or use of such in any way whatsoever.The opinions expressed in this message belong to sender alone and may not necessarily reflect the opinions of Yenig&uuml;n Bas&#305;n ve Yay&#305;n A.&#350;.. This e-mail has be en scanned for all known computer viruses.&nbsp;<br><br><br><br><br></span>
</td>
</tr></table>
<br><br><br><br><span>--&nbsp;<br>
Best regards,<br>
&nbsp;Ismail &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="mailto:ismail <at> yenigul.net">mailto:ismail <at> yenigul.net</a></span>
</div>

Gmane